Vi tar emot, undersöker och behandlar alla typer av skador och smärttillstånd i rörelseapparaten. Vi använder oss av manuell behandling, träningsterapi, stötvåg, laser mm. Vi har även möjlighet att undersöka vissa typer av besvär med ultraljudsscanning. Vi har samverkansavtal med Region. Regionens patientavgifter och frikort gäller.image-divider

Dan Lagerlöf

Dan Lagerlöf har mångårig erfarenhet som sjukgymnast på avtal med Region Västmanland. Han har på senare år inriktat sig särskilt mot ultraljudsscanning som undersökningsmetod vid t ex besvär från senor och senfästen i axlar och hälar mm. Utöver manuella behandlingstekniker och träning används ofta stötvågsbehandling och laser. Han arbetar även med tillverkning av hälkoppar till barn med hälsmärta (Severs skada).

Erik Lundin

Erik Lundin har arbetat som sjukgymnast på avtal med Region Västmanland i över 10 år. Han har erfarenhet och vidareutbildning inom många olika områden, och har ett särskilt intresse för idrottsmedicin och rehabilitering efter olika typer av idrottsskador. Förutom träning och manuella behandlingsmetoder använder han sig t.ex. av stötvåg och IMS/dry needling.