EPTE och EPI är två typer av perkutan elektrolysbehandling. Behandlingen innebär att man med samtidig ultraljudsguidning för en nål med påkopplad likström ner i vävnaden. Likströmmen och den mekaniska processen från att ha nålen i området åstadkommer en liten kontrollerad microskada, kemisk reaktion och inflammation vilket gör att kroppen regenererar/återbildar den skadade strukturen. Således kan tidigare svårbehandlade senskador läka. Att behandlingen görs guidad med ultraljud säkerställer att nålen placeras på rätt plats i rätt struktur.

EPTE (Percutaneous Electrolysis Therapy) och EPI (Electrolysis Percutaneus Intratissue) används framförallt för att behandla långvariga senbesvär = tendinopatier/tendinoser, men används även vid akuta skador för att snabbt reducera svullnad.

Electrolysis: Flödet av den konstanta likströmmen får salter och vatten i våra kroppsvätskor att brytas ner till deras grundläggande kemiska element. Dessa omgrupperas sen snabbt och formeras till helt nya substanser

Percutaneus: Metoden utförs genom huden med en nål. Nålen är en passage för den elektriska strömmen

Intratissue: Likströmmen är riktad mot och in i den påverkade strukturen, inuti kroppen. Detta är assisterat av ett ultraljud som möjliggör mer precis behandling.